Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności strony internetowej 2020

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak dostosowań na stronie internetowej szkoły ( podwyższony kontrast, mapa serwisu, dostęp strony w aplikacji mobilnej , możliwość powiększania tekstu na stronie)
 • Brak tłumacza migowego
 • Brak plików zawierających tekst odczytywany maszynowo.

Wyłączenia

 • nieposiadający osobowości prawnej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Filipiak.
 • E-mail: sekretariatpckziu@gmail.com
 • Telefon: 673494102

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałcz
 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Bankowa 13
 • E-mail: pckziuwwalczu@gmail.com
 • Telefon: 673494102

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 W skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu wchodzą  budynki:

 1. Budynek szkoły przy ul. Bankowej 13
 2. Budynek sali gimnastycznej przy ul. Bankowej 10
 3. Budynek szkoły przy ul. Budowlanych 4
 4. Budynek Sali gimnastycznej przy ul. Budowlanych 4
 5. Budynek Internatu przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego 90
 6. Budynek Internatu przy ul. Południowej 10B

   

  Ad. a

  Budynek szkoły przy ul. Bankowej 13

   - wejście do budynku

  Do budynku prowadzą  trzy wejścia. Wejście główne od strony ul. Bankowej i dwa wejścia boczne od strony ul. Szkolnej . Do wszystkich wejść prowadzą schody.

  Przy żadnym wejściu nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

  Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.

               - miejsca parkingowe

  Bezpośrednio przed wejściem głównym  do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe takie miejsca znajdują się na parkingu miejskim .

              - dostępność pomieszczeń wewnątrz budynku

             Do budynku i wszystkich pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym albo 

             psem przewodnikiem . W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W

             budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , oznaczeń kontrastowych lub w druku

             powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma tłumacza migowego.       

             Po  kontakcie telefonicznym kierowany jest pracownik

              merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

  Ad. b

  Budynek sali gimnastycznej przy ul. Bankowej 10

   - wejście do budynku

  Do budynku prowadzą  dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Bankowej i jedno wejścia boczne od strony ul. Rzecznej . Do wszystkich wejść prowadzą schody.

  Przy żadnym wejściu nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

  Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.

               - miejsca parkingowe

  Bezpośrednio przed wejściem głównym  do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe takie miejsca znajdują się na parkingu miejskim .

              - dostępność pomieszczeń wewnątrz budynku

             Do budynku i wszystkich pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym albo 

             psem przewodnikiem . W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W

             budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , oznaczeń kontrastowych lub w druku

             powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma tłumacza migowego.  

      Ad. c

  Budynek szkoły przy ul. Budowlanych 4

   - wejście do budynku

  Do budynku prowadzą  dwa wejścia. Wejście główne od strony boiska szkolnego i jedno wejścia boczne od strony sali gimnastycznej . Do wszystkich wejść prowadzą schody.

  Przy żadnym wejściu nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

  Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.

               - miejsca parkingowe

  Bezpośrednio przed wejściem głównym  do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe takie miejsca znajdują się na parkingu miejskim .

              - dostępność pomieszczeń wewnątrz budynku

             Do budynku i wszystkich pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym albo 

             psem przewodnikiem . W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W

             budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , oznaczeń kontrastowych lub w druku

             powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma tłumacza migowego.

             Po  kontakcie telefonicznym kierowany jest pracownik

              merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

   

  Ad. d

  Budynek sali gimnastycznej przy ul. Budowlanych 4

   - wejście do budynku

  Do budynku prowadzą  dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Budowlanych i jedno wejście boczne od strony ul. Budowlanych . Do wejścia głównego nie ma schodów.

  Przy żadnym wejściu nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

  Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.

               - miejsca parkingowe

  Bezpośrednio przed wejściem głównym  do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe takie miejsca znajdują się na parkingu miejskim .

              - dostępność pomieszczeń wewnątrz budynku

             Do budynku i wszystkich pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym albo 

             psem przewodnikiem . W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W

             budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , oznaczeń kontrastowych lub w druku

             powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma tłumacza migowego. 

           Ad. e

  Budynek Internatu przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego 90

  - wejście do budynku

  Do budynku prowadzą  trzy  wejścia. Wejście główne od strony Alei Zdobywców Wału Pomorskiego i dwa  wejścia boczne. Do wszystkich wejść prowadzą schody .

  Przy żadnym wejściu nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

  Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.

               - miejsca parkingowe

  Bezpośrednio przed wejściem głównym  do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe takie miejsca znajdują się na parkingu miejskim .

              - dostępność pomieszczeń wewnątrz budynku

             Do budynku i wszystkich pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym albo 

             psem przewodnikiem . W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W

             budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , oznaczeń kontrastowych lub w druku

  powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma tłumacza migowego. 

   

           Ad. f

  Budynek Internatu przy ul. Południowej 10B

  - wejście do budynku

  Do budynku prowadzą dwa  wejście. Wejście główne od Południowej, drugie wejście od strony sali gimnastycznej . to wejście ma windę. Do wejścia głównego prowadzą  schody .Przy wejściu nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

               - miejsca parkingowe

  Bezpośrednio przed wejściem głównym  do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe takie miejsca znajdują się na parkingu miejskim .

              - dostępność pomieszczeń wewnątrz budynku

             Do budynku i wszystkich pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym albo 

             psem przewodnikiem . W  budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , oznaczeń  

              kontrastowych lub w druku  powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

               Nie ma tłumacza migowego.  W pokojach są toalety dostosowane  dla osób

               niepełnosprawnych.

   

   

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

brak

Inne informacje i oświadczenia

-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Diana Michalczyk-Jackowska 31-03-2021 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2021
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2021 10:23